Gruppe Sortierung


Nach Text suchen Sortierung


Urzas Schicksal / Urza's Destiny


SH Deutsch Englisch Preis
C Abwehren Fend Off 0,30 EU
U Ätherstich Ęther Sting 0,50 EU
R Alter Silberrücken Ancient Silverback 0,80 EU
R Aurenklauer Aura Thief 10,00 EU
U Auspresser Extruder 0,60 EU
U Ausrotten Eradicate 0,60 EU
U Beratender Engel Serra Advocate 0,60 EU
C Blendende Mauer Wall of Glare 0,50 EU
C Blubbernde Bobbel Bubbling Beebles 0,30 EU
C Blubbernder Schlamm Bubbling Muck 0,70 EU
R Blutaugenzyklop Bloodshot Cyclops 0,80 EU
C Brustpanzer aus Capashen Capashen Standard 0,30 EU
C Colos-Jährling Colos Yearling 0,30 EU
U Diebische Elster Thieving Magpie 0,50 EU
R Dornenelementar Thorn Elemental 1,50 EU
C Efeuduft Scent of Ivy 0,30 EU
U Efeuseher Ivy Seer 0,60 EU
U Einkassieren Quash 0,50 EU
U Eiserne Anbeterin Mantis Engine 0,60 EU
C Eisvogel Kingfisher 0,30 EU
R Eiswindelementar Blizzard Elemental 0,80 EU
C Elfischer Ausguck Elvish Lookout 0,40 EU
R Elfischer Pfeifer Elvish Piper 6,00 EU
U Entzündbarkeit Incendiary 0,60 EU
C Erleuchtete Flügel Illuminated Wings 0,30 EU
C Ermatten Fatigue 0,30 EU
R Falscher Prophet False Prophet 1,50 EU
C Feldsanitäter Field Surgeon 0,40 EU
U Fernkampftraining Archery Training 0,50 EU
R Festival der Goblins Goblin Festival 0,80 EU
C Flammenstrahl Flame Jet 0,40 EU
U Flechtholzsextant Braidwood Sextant 0,60 EU
U Flechtholztasse Braidwood Cup 0,50 EU
R Flimmern Flicker 1,00 EU
R Geisterbeschwoerer-Lehrling Apprentice Necromancer 2,00 EU
C Geistige Diszipin Mental Discipline 0,30 EU
C Gepeinigter Engel Tormented Angel 0,40 EU
U Gesalzene Erde Sowing Salt 1,30 EU
R Gezaeumter Greif Tethered Griffin 1,30 EU
C Gierige Ratten Ravenous Rats 0,50 EU
C Glocken der Nacht Chime of Night 0,30 EU
U Goblinberserker Goblin Berserker 0,50 EU
R Goblinfeldmarschall Goblin Marshal 1,50 EU
C Goblingärtner Goblin Gardener 0,40 EU
C Goblinmaurer Goblin Masons 0,30 EU
C Goliatkäfer Goliath Beetle 0,30 EU
U Große Wucht Momentum 0,60 EU
C Grobschlächtiger Oger Hulking Ogre 0,30 EU
R Habgieriger Drache Covetous Dragon 2,00 EU
R Harte Auswirkungen Repercussion 3,80 EU
C Hemmungslose Hingabe Reckless Abandon 0,60 EU
C Hönischer Elf Taunting Elf 0,60 EU
U Jagender Moa Hunting Moa 0,50 EU
C Jagender Schrecken Skittering Horror 0,40 EU
C Jasminduft Scent of Jasmine 0,40 EU
U Jasminseher Jasmine Seer 0,60 EU
C Junger Fischadler Fledgling Osprey 0,30 EU
R Kaiserkrokodil Emperor Crocodile 0,80 EU
R Karneval der Seelen Carnival of Souls 1,80 EU
C Keldonische Vandalen Keldon Vandals 0,50 EU
U Keldonischer Champion Keldon Champion 0,50 EU
R Körperdieb Body Snatcher 1,00 EU
U Komposthaufen Compost 0,60 EU
U Krähenfüße Caltrops 0,60 EU
U Lauernde Schakale Lurking Jackals 0,60 EU
R Macht der Opale Opalescence 5,50 EU
C Markierkäfer Marker Beetles 0,30 EU
C Maske von Recht und Gnade Mask of Law and Grace 0,30 EU
R Masticor Masticore 2,80 EU
C Meeresduft Scent of Brine 0,30 EU
U Meeresseher Brine Seer 0,50 EU
R Meisterheiler Master Healer 0,80 EU
U Messingsekretär Brass Secretary 0,50 EU
R Metallarbeiter Metalworker 65,00 EU
U Metathran-Elite Metathran Elite 0,50 EU
C Metathransoldat Metathran Soldier 0,40 EU
R Mülltaucher Junk Diver 1,50 EU
C Multanis Erlaß Multani's Decree 0,40 EU
R Muster der Wiedergeburt Pattern of Rebirth 4,50 EU
C Nachtschattenduft Scent of Nightshade 0,30 EU
U Nachtschattenseher Nightshade Seer 0,50 EU
R Opposition Opposition 4,30 EU
R Pfad der Zerstörung Wake of Destruction 1,80 EU
C Phyrexianischer Aufseher Phyrexian Monitor 0,30 EU
R Phyrexianischer Verneiner Phyrexian Negator 1,80 EU
C Plattenpanzerspinne Plated Spider 0,30 EU
U Private Nachforschungen Private Research 0,50 EU
R Pulverfaß Powder Keg 2,00 EU
R Rayne, Kanzlerin der Akademie Rayne, Academy Chancellor 1,50 EU
R Rektor der Akademie Academy Rector 40,00 EU
C Reliquienwahrer Reliquary Monk 0,30 EU
C Rettung Rescue 0,40 EU
C Ritter aus Capashen Capashen Knight 0,30 EU
R Rofellos, Llanowar-Gesandter Rofellos, Llanowar Emissary 20,00 EU
C Rofellos“ Gabe Rofellos's Gift 0,40 EU
U Rutschende Erde Landslide 0,60 EU
U Säuberung Scour 0,50 EU
U Scheinheiligkeit Sanctimony 0,60 EU
R Schenkung Donate 3,50 EU
U Schillernder Sceada Iridescent Drake 0,60 EU
C Schleichender Skirg Slinking Skirge 0,30 EU
R Schnelle Verwesung Rapid Decay 0,80 EU
U Schwärende Wunde Festering Wound 0,50 EU
U Seelenmahlzeit Soul Feast 0,60 EU
C Seuchenbringer Disease Carriers 0,30 EU
U Siechenhunde Plague Dogs 0,50 EU
C Siegel des Schlafes Sigil of Sleep 0,60 EU
C Solidarität Solidarity 0,30 EU
U Sorgfältige Zerstörung Splinter 0,60 EU
R Speichermatrix Storage Matrix 1,30 EU
R Spiegel der Hellsicht Scrying Glass 0,80 EU
U Stimme der Pflicht Voice of Duty 0,60 EU
U Stimme der Vernunft Voice of Reason 0,60 EU
U Stopfkanone Fodder Cannon 0,60 EU
C Telepathische Spione Telepathic Spies 0,30 EU
C Tempelritter aus Capashen Capashen Templar 0,30 EU
R Thran-Golem Thran Golem 0,80 EU
U Thrandynamo Thran Dynamo 5,30 EU
U Thranschmelze Thran Foundry 0,60 EU
C Todesklage Dying Wail 0,30 EU
C Trompetenstoß Trumpet Blast 0,30 EU
R Ungeduld Impatience 0,80 EU
R Unterpflügen Plow Under 2,30 EU
R Urzas Brutkasten Urza's Incubator 16,00 EU
C Verdrehtes Experiment Twisted Experiment 0,30 EU
C Vergrößern Magnify 0,50 EU
R Verräterische List Treachery 35,00 EU
R Verschleiß Attrition 5,30 EU
U Verschwindenlassen Disappear 0,50 EU
U Vordringen Encroach 0,30 EU
C Wabernde Masse Squirming Mass 0,30 EU
C Wächter des Waldesinneren Heart Warden 0,40 EU
C Weiser aus dem Yavimaya Yavimaya Elder 1,00 EU
R Wiederauffüllen Replenish 55,00 EU
C Wilder Colos Wild Colos 0,30 EU
U Wildhüter Gamekeeper 0,60 EU
U Yavimayablütenzauberin Yavimaya Enchantress 0,60 EU
R Yavimayalichtung Yavimaya Hollow 45,00 EU
R Yawgmoths Handel Yawgmoth's Bargain 12,00 EU
C Zeichen des Zorns Mark of Fury 0,30 EU
R Zeittalent Temporal Adept 1,30 EU
R Zermürbung (FD Verschleiß) - 5,00 EU
C Zundergeruch Scent of Cinder 0,40 EU
U Zunderseher Cinder Seer 0,50 EU