Gruppe Sortierung


Nach Text suchen Sortierung


Felsenburg / Stronghold


SH Deutsch Englisch Preis
U Abgrundtiefe Grube Bottomless Pit 0,60 EU
U Abhärtung Temper 0,50 EU
U Abpraller Rebound 0,50 EU
R Alarmwache Intruder Alarm 9,00 EU
R Amok Amok 0,80 EU
U Andauernder Nebel Constant Mists 2,80 EU
C Arbeiterstachel Spike Worker 0,30 EU
C Armbrust Hinterhalt Crossbow Ambush 0,30 EU
R Aufblühen Burgeoning 6,50 EU
U Aufseher der Felsenburg Stronghold Taskmaster 0,60 EU
U Bedachtsamkeit Contemplation 0,50 EU
U Beruhigende Zecke Calming Licid 0,50 EU
U Bewegliche Mauer Shifting Wall 0,70 EU
R Blühende Berührung Verdant Touch 0,80 EU
U Blütenmauer Wall of Blossoms 1,80 EU
C Bombenlegende Moggs Mogg Bombers 0,30 EU
C Brandung Tidal Surge 0,30 EU
U Bullenpeitsche Bullwhip 0,50 EU
R Carnassid Carnassid 0,80 EU
R Crovax der Verdammte Crovax the Cursed 1,30 EU
U Dauthi-Fallensteller Dauthi Trapper 0,60 EU
R Diamantmox Mox Diamond 250,00 EU
C Dickicht des Todes Brush With Death 0,30 EU
R Druideneinsiedler Hermit Druid 2,80 EU
C Durchkämmen Sift 0,30 EU
U Eßbarer Remasuri Victual Sliver 0,70 EU
C Ehrengarde Honor Guard 0,30 EU
C Ehrwürdiger Mönch Venerable Monk 0,30 EU
C Ekelbold Foul Imp 0,30 EU
U Elfischer Ritus Elven Rite 0,50 EU
R Engel des Krieges Warrior Angel 1,50 EU
C Erscheinung en-Kor Spirit en-Kor 0,30 EU
R Erwachen Awakening 3,30 EU
R Evakuierung Evacuation 1,80 EU
R Fallgitter Portcullis 1,00 EU
C Feiger Riese Craven Giant 0,30 EU
U Flammenwelle Flame Wave 0,50 EU
C Flugstunde Fling 0,60 EU
C Fruchtbare Erde Mulch 0,40 EU
C Gedankentrick Mind Games 0,30 EU
R Geist der Toten Revenant 0,80 EU
C Gekrümmter Wurm Spined Wurm 0,30 EU
C Gequälte Existenz Tortured Existence 1,80 EU
R Gesegneter Boden Sacred Ground 1,30 EU
C Gesinnungswandel Change of Heart 0,30 EU
C Gewölbeschatten Dungeon Shade 0,30 EU
C Gezeitenkrieger Tidal Warrior 0,50 EU
C Hammerhai Hammerhead Shark 0,30 EU
U Hirnschälung Mind Peel 0,50 EU
R Hirnwinder Mindwarper 0,80 EU
U Hitze des Gefechts Heat of Battle 0,50 EU
R Horn der Habsucht Horn of Greed 2,80 EU
U Hornissenkanone Hornet Cannon 0,50 EU
R Invasionspläne Invasion Plans 0,80 EU
U Irrer Mogg Mogg Maniac 1,50 EU
C Jugendlicher Ritter Youthful Knight 0,40 EU
C Kannibalismus Cannibalize 0,30 EU
C Katzensprung Leap 0,40 EU
U Klingenmauer Wall of Razors 0,60 EU
U Krieger en-Kor Warrior en-Kor 0,60 EU
U Kristalliner Remasuri Crystalline Sliver 5,00 EU
C Laborratten Lab Rats 0,40 EU
U Lanzenträger en-Kor Lancers en-Kor 0,50 EU
R Lebendige Brücke Ensnaring Bridge 38,00 EU
R Leichenfleddernde Skelette Skeleton Scavengers 0,80 EU
R Leichenhalle Mortuary 0,80 EU
U Lockende Zecke Tempting Licid 0,50 EU
C Manaleck Mana Leak 1,30 EU
U Maske des Täuschers Mask of the Mimic 0,60 EU
U Mauer der Lebenskraft Wall of Essence 0,60 EU
R Meuchler der Felsenburg Stronghold Assassin 1,50 EU
C Mogg Versager Mogg Flunkies 0,40 EU
R Mogg-Befall Mogg Infestation 4,00 EU
R Mure Rolling Stones 1,30 EU
C Niederschmettern Smite 0,40 EU
C Nomaden en-Kor Nomads en-Kor 0,50 EU
C Provokation Provoke 0,30 EU
U Pulsierender Stein Heartstone 0,70 EU
C Qual Torment 0,30 EU
R Remasurikönigin Sliver Queen 39,00 EU
U Säureremasuri Acidic Sliver 0,80 EU
C Samitischer Segen Samite Blessing 0,30 EU
C Schachtkrabbler Duct Crawler 0,30 EU
R Schamane en-Kor Shaman en-Kor 2,00 EU
C Schlangenkrieger Serpent Warrior 0,30 EU
C Schmelzofengeist Furnace Spirit 0,30 EU
C Schmelzsteinklinge Flowstone Blade 0,30 EU
R Schmelzsteinmalmler Flowstone Mauler 0,80 EU
U Schmelzsteinraupe Flowstone Hellion 0,50 EU
C Schmelzsteinwanderer Flowstone Shambler 0,30 EU
C Schock Shock 0,50 EU
U Schüren des Feuers Fanning the Flames 0,50 EU
C Schütze des Wolkenwaldes Skyshroud Archer 0,40 EU
U Schwermut Megrim 0,70 EU
R Schwert der Auserwählten Sword of the Chosen 1,00 EU
U Seelenmauer Wall of Souls 1,50 EU
U Segelnde Zecke Gliding Licid 0,50 EU
R Silberner Schuppenwurm Silver Wyvern 1,30 EU
R Soltari-Champion Soltari Champion 2,30 EU
R Speiende Hydra Spitting Hydra 0,80 EU
R Splitterphönix Shard Phoenix 1,00 EU
R Stachelbrüter Spike Breeder 0,80 EU
U Stachelernährer Spike Feeder 1,00 EU
C Stachelkolonie Spike Colony 0,30 EU
U Stachelremasuri Spined Sliver 0,70 EU
U Stachelsoldat Spike Soldier 0,50 EU
U Sündenbock Scapegoat 0,50 EU
R Täuscher der Thalakos Thalakos Deceiver 4,00 EU
C Tiefebenenbasilisk Lowland Basilisk 0,30 EU
R Todespakt Grave Pact 11,00 EU
C Tödlicher Streich Death Stroke 0,40 EU
C Tollwütige Ratten Rabid Rats 0,40 EU
C Totengräber Thrull Morgue Thrull 0,30 EU
U Tränenmauer Wall of Tears 0,60 EU
R Traumhallen Dream Halls 20,00 EU
C Traumläufer Dream Prowler 0,30 EU
C Überzeugung Conviction 0,30 EU
U Ursprüngliche Wut Primal Rage 1,50 EU
C Verachtung Contempt 0,30 EU
C Verband Bandage 0,30 EU
U Verderbende Zecke Corrupting Licid 0,50 EU
R Verhexter Ring Jinxed Ring 1,00 EU
R Versandung Ruination 33,00 EU
R Versteckte Zuflucht Hidden Retreat 0,80 EU
C Verwundetes Armodon Endangered Armodon 0,30 EU
R Volraths Arbeitsraum Volrath's Laboratory 1,00 EU
R Volraths Felsenburg Volrath's Stronghold 29,00 EU
R Volraths Gärten Volrath's Gardens 0,80 EU
R Volraths Gestaltwandler Volrath's Shapeshifter 5,00 EU
U Wandernder Traum Walking Dream 0,50 EU
C Wechselwindsceada Spindrift Drake 0,40 EU
C Weißglut Seething Anger 0,30 EU
U Winterschlafremasuri Hibernation Sliver 1,30 EU
R Wissensdurst Pursuit of Knowledge 1,30 EU
C Wolkengeist Cloud Spirit 0,30 EU
C Wolkenschleierhabicht Skyshroud Falcon 0,30 EU
C Wolkenwaldsoldaten Skyshroud Troopers 0,40 EU
C Wucherndes Wachstum Overgrowth 0,60 EU
U Zerstörungswut Ransack 0,50 EU
U Zögern Hesitation 0,60 EU
C Zorn des Pöbels Mob Justice 0,50 EU
U Zuckende Zecke Convulsing Licid 0,50 EU
R Zügel der Macht Reins of Power 1,30 EU